Chair of the University CPC Council

Tan Tieniu

President

Tan Zhemin

Vice Chair of the University CPC Council

Tan Zhemin

Executive ​Vice Chair of the University CPC Council

Yang Zhong

Vice Chair of the University CPC Council

Liu Miao Chen Yunsong

Vice President

Zou Yajun Zheng Hairong Wang Zhenlin Lu Yanqing Lu Xiancai

Secretary of the Discipline Inspection Commission/ Supervisory Commissioner of the National Supervisory Commission at Nanjing University

Liu Miao

Member of the Standing Committee of the University CPC Council

Tan Tieniu Tan Zhemin Yang Zhong Liu Miao Chen Yunsong Zou Yajun Zheng Hairong Wang Zhenlin Lu Xiancai Jiao Ruihua

Assistant Presidents

Suo Wenbin Li Bin Ding Aijun